Chúng tôi luôn hướng tới sự hài lòng của người bệnh, ngày càng nâng cao thái độ phục vụ chuyên nghiệp, tận tâm, hết lòng vì người bệnh. Bệnh viện đã và đang phát triển nhiều dịch vụ kỹ thuật cao, kỹ thuật chuyên sâu, ứng dụng nhiều kỹ thuật tiên tiến nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu chăm sóc sức khỏe cho người dân trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang và các tỉnh lân cận.