Hotline: 0207.3876.666 (Tư vấn, giải đáp)
  • :
  • :
VÌ MỘT MÔI TRƯỜNG KHÁM CHỮA BỆNH TRONG SẠCH - NƠI NGƯỜI BỆNH ĐƯỢC CẢM THÔNG VÀ CHIA SẺ - BỆNH VIỆN LÀ NHÀ, THẦY THUỐC VÀ BỆNH NHÂN LÀ NHỮNG NGƯỜI THÂN TRONG GIA ĐÌNH!
Nhóm:
Họ tên:
BS. LƯU TÊ

BS. LƯU TÊ

Giám đốc Bệnh viện từ 1974 đến 1988
BS. NGUYỄN ĐÌNH THI

BS. NGUYỄN ĐÌNH THI

Giám đốc Bệnh viện từ 1988 đến 1990
BS. MÔNG TRÍ THỨC

BS. MÔNG TRÍ THỨC

Giám đốc Bệnh viện từ 1990 đến 1994
BS. BÙI ĐỨC THỊNH

BS. BÙI ĐỨC THỊNH

Giám đốc Bệnh viện từ 1994 đến 2005
BS. NGUYỄN QUẾ LÂM

BS. NGUYỄN QUẾ LÂM

Giám đốc Bệnh viện từ 2007 đến nay
BS. HOÀNG TẤN TRIỆU

BS. HOÀNG TẤN TRIỆU

Phó Giám đốc Bệnh viện từ 1974 - 1978
DS. LÊ HỮU KHANH

DS. LÊ HỮU KHANH

Phó Giám đốc Bệnh viện từ 1980 - 1984
BS. NGUYỄN NGỌC BỊNH

BS. NGUYỄN NGỌC BỊNH

Phó Giám đốc Bệnh viện từ 1981 - 1985
BS. NGUYỄN HỮU QUÝ

BS. NGUYỄN HỮU QUÝ

Phó Giám đốc Bệnh viện từ 1984 - 1987
BS. NGUYỄN ĐÌNH THI

BS. NGUYỄN ĐÌNH THI

Phó Giám đốc Bệnh viện từ 1985 - 1987
BS. DƯƠNG VĂN TÀI

BS. DƯƠNG VĂN TÀI

Phó Giám đốc Bệnh viện từ 1988 - 2007
BS. TRẦN NGỌC THÀNH

BS. TRẦN NGỌC THÀNH

Phó Giám đốc Bệnh viện từ 2000 - 2003
BS. NGUYỄN BẢO ĐÔNG

BS. NGUYỄN BẢO ĐÔNG

Phó Giám đốc Bệnh viện từ 2007 - 2020
BS. VŨ THẾ CƯỜNG

BS. VŨ THẾ CƯỜNG

Phó Giám đốc Bệnh viện từ 2012 - 2018
Liên kết website

Các thông tin trên website chỉ dành cho mục đích tham khảo, tra cứu, khuyến nghị Quý khách hàng không tự ý áp dụng. Bệnh viện không chịu trách nhiệm về những trường hợp tự ý áp dụng mà không có chỉ định của bác sĩ.

Giấy phép thiết lập số: 03/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tuyên Quang cấp ngày 28/12/2014