LỊCH TRỰC BỆNH VIỆN

Từ ngày 30/03 đến ngày 06/4 năm 2020


Thứ ngày
Chức danh

Thứ 2
30/03

Thứ 3
31/03

Thứ 4
01/04

Thứ 5
02/04

Thứ 6
03/04

Thứ 7
04/04

Chủ nhật
05/04

Thứ 2
06/04
Lãnh đạo
(Trực thường trú)

Lâm

Lâm

Lâm

Lâm

Lâm

Lâm

Lâm

Lâm

Bác sỹ

Ngài

Phong

Trường

Tùng

Phong

Trường

Ngài

Tùng

Điều dưỡng 1

Mai

Minh

Tình

Toàn

Đ.Hà

L.Hương

Nhài

Thương

Điều dưỡng 2

Phổ

Thu


Kính

Giang

Lành

Hiền

Thu

VLTL - PHCN
   Hồng
Linh
Chung
 
Lan
Duyên
V.Nhung
Linh
Chung


 

Hành chính 

Dũng

Huy

Hoàng

Huy

Dũng

Hoàng

Dũng

Huy